Όροι συμμετοχής 1. Βασική αρχή της Τράπεζας Χρόνου είναι η αμοιβαία ανταλλαγή, η υπευθυνότητα και η ειλικρίνεια στις συναλλαγές, γι’ αυτό η προσωπική επαφή είναι προαπαιτούμενη της συμμετοχής.
 2. Για την εγγραφή σας ως μέλος στην Τράπεζας Χρόνου απαιτείται η χρήση έγκυρων και αληθινών στοιχείων σας. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να μην ενεργοποιεί λογαριασμούς χρηστών με ψευδή, ανακριβή, λανθασμένα στοιχεία.
 3. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.
 4. Για την ολοκλήρωση εγγραφής-μέλους απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με παράδοση αντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,  είτε στα γραφεία της Τράπεζας Χρόνου, είτε στο Γραφείο Διαμεσολάβησης, είτε στα ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου.
 5. Είστε υπεύθυνοι για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών σας και του κωδικού πρόσβασης και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν xώρα στο λογαριασμό σας.
 6. Μετά την εγγραφή του κάθε χρήστη στο site, ο χρήστης δε μπορεί να αλλάξει το ονοματεπώνυμο, το όνομα χρήστη και το mail επικοινωνίας του με την Τράπεζα Χρόνου.
 7. Το κόστος ΤΕΜ κάθε προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας θα καθορίζεται από τους διαχειριστές του συστήματος.
 8. Το κατώτατο όριο κάθε λογαριασμού ορίζεται στα -100 ΤΕΜ.
 9. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου αποδέχονται ότι τα στοιχεία που καταχωρούν θα είναι ορατά, μέσα από τις αγγελίες τους, από τα άλλα μέλη.
 10. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου  συναλλάσσονται μεταξύ τους και καταγράφουν τις συναλλαγές τους στον ειδικό ιστότοπο της Τράπεζας Χρόνου χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής αποκλειστικά την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ).
 11. Οι διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν να καταχωρήσουν ή/και να διαγράψουν αγγελία ή λογαριασμό που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, παράνομο ή προσβλητικό περιεχόμενο.
 12. Οι λογαριασμοί πίστωσης και χρέωσης κάθε μέλους είναι κρυφοί και πρόσβαση σε αυτούς έχουν μόνο οι ίδιοι και οι διαχειριστές του ιστότοπου της τράπεζας χρόνου.
 13. Οι υπηρεσίες που ανταλλάσσονται είναι αχρήματες και οι συναλλαγές γίνονται αποκλειστικά με την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ). Δεν δικαιολογείται καμία ενχρήματη συναλλαγή και στην περίπτωση που οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτεί την προμήθεια αναλώσιμων ή άλλων υλικών είναι αποκλειστική ευθύνη του λήπτη της υπηρεσίας να τα προμηθευτεί και να τα παρέχει στο μέλος που παρέχει την υπηρεσία.
 14. Στον Ιστότοπο δημοσιεύονται προϊόντα και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα αυτών την έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογήσουν τη συναλλαγή για ενημέρωση και  άλλων συναλλασσόμενων. Η Τράπεζα Χρόνου δε φέρει ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών των μελών της.
 15. Κανένα μέλος της τράπεζας δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί, για οποιονδήποτε λόγο.
 16. Με την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, οι συναλλασσόμενοι υποχρεούται μέσα σε 24 ώρες να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους διαχειριστές του συστήματος (2810-344094).
 17. Ο κοινωνικός λειτουργός της Τράπεζας Χρόνου έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τους σκοπούς και τους κανόνες λειτουργίας της και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα εισηγείται το ζήτημα στους αρμόδιους της Τράπεζας Χρόνου οι οποίοι θα εξετάσουν την εκάστοτε περίπτωση.
 18. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια παράνομη ή μη που αντίκειται στους σκοπούς και στις αρχές της Τράπεζας Χρόνου. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό χρήστη που προβαίνει στις εν λόγω ενέργειες καθώς και να αρνηθεί εκ νέου την εισαγωγή του στο σύστημα.
 19. Για κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιαστεί ή εάν υποπέσει στην αντίληψη σας παραβίαση των αρχών λειτουργίας της Τράπεζας Χρόνου ή εάν διαπιστώσετε την διενέργεια παραβατικών πράξεων μέσω της Τράπεζας Χρόνου οφείλεται να το αναφέρεται στους διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου.
 20. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιαδήποτε στιγμή