Συχνές ερωτήσεις      Πώς εγγράφομαι στην τράπεζα χρόνου;

  • μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Χρόνου
  • στα γραφεία της Ζωοδόχου Πηγής (οδός Μ. Ασίας, Νέα Αλικαρνασσός)
  • στο τηλέφωνο 2810-344094.
  • στο Γραφείο διαμεσολάβησης , Μεραμβέλου 56, τηλ.2810-242121

Πώς γίνονται οι συναλλαγές;

Με την εγγραφή του, ο κάθε χρήστης θα αποκτά ένα λογαριασμό με το δικό του username και password όπου θα δηλώνει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που θα ήθελε να προσφέρει ή να λάβει. Κατόπιν, ο διαχειριστής του συστήματος θα πιστοποιεί τα στοιχεία του χρήστη και θα του δίνεται η δυνατότητα να αρχίσει τις ανταλλαγές. Όταν ολοκληρωθεί μια συναλλαγή, οι χρήστες θα ενημερώνουν τον διαχειριστή του συστήματος, ο οποίος θα καταχωρεί τα ΤΕΜ στους λογαριασμούς των συναλλασσομένων.

Τι είναι το ΤΕΜ;

Το ΤΕΜ (Τοπική Εναλλακτική Μονάδα) είναι το μέσο συναλλαγής της Τράπεζας Χρόνου και δεν έχει οικονομικό αντίκρισμα εκτός δικτύου.

Πόσα ΤΕΜ έχω με την εγγραφή μου και ποιο είναι το κατώτατο όριο ΤΕΜ που μπορεί να έχει κάθε χρήστης;

  • Κάθε χρήστης με την εγγραφή του έχει 0 (μηδέν) ΤΕΜ.
  • Το κατώτατο όριο ΤΕΜ που μπορεί να έχει κάθε χρήστης είναι -100 ΤΕΜ.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

Στην Τράπεζα Χρόνου μπορούν να συμμετέχουν άτομα άνω των 18 ετών. Ανήλικοι μπορούν να λάβουν υπηρεσίες από την Τράπεζα Χρόνου μέσω του λογαριασμού του κηδεμόνα τους.

Πότε Διαγράφομαι;

Διαγράφομαι όταν η συμπεριφορά μου είναι παράνομη ή ανάρμοστη σε σχέση με τους σκοπούς της Τράπεζας Χρόνου.